O Nas

BITWAY sp. z o.o. jest firmą innowacyjną działającą w branżach związanych z produkcją asfaltów drogowych i z produkcją betonu. Członkowie zarządu są właścicielami kilku patentów na bazie których swą działalność prowadzi firma BITWAY sp. z o.o.
Priorytetem naszym jest uzyskanie specyficznych właściwości asfaltu tak aby spełniał on zaostrzone wymagania przemysłu drogowego, a także był przyjazny dla środowiska. Połączenie rożnych doświadczeń i specjalistycznej wiedzy pozwoliło nam na opracowanie nowej technologii o wysokim potencjale innowacyjności w skali światowej.


BITWAY sp. z o.o.
Dariusz Kowal – Prezes Zarządu
Marek Jankiewicz – Dyrektor Handlowy


Siedziba
Wyszyńksiego 128/130
42-200 Częstochowa
Biuro handlowe
Astrów 10
40-045 Katowice
Zakład produkcyjny
Konecka 76
26-230 Radoszyce

Produkt

O Produkcie
About Product
Karta Produktu
Product Card
PL
ENG

Rekomendacje

Laboratorium Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w odniesieniu do inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa ul. l - go Maja na odcinku od ul. Pawiej do skrzyżowania z ul. Częstochowską w Kielcach, której realizacja miała miejsce w 2010 r. stwierdza, że na wykonanej nawierzchni w technologii CMB nie ma żadnych oznak eksploatacyjnych. Nawierzchnia jest równa, co bezpośrednio wpływa na skalę oceny komfortu jazdy i bezpieczeństwa użytkowników.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wyraża pozytywną opinię na temat zastosowanej technologii. Konstrukcja nawierzchni jest układem warstw, z których każda pełni określone funkcje. Nośność jest związana z charakterystyką przedmiotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą AC 16 oraz warstw podbudowy wykonywanych w tradycyjnych technologiach.

Biorąc pod uwagę nasze długoletnie doświadczenie w budowaniu ulic miejskich, możemy polecić technologię CMB. Koncepcja budowania bardzo trwałej i odpornej na obciążenie od ruchu samochodowego podbudowy połączonej z warstwą wiążącą o takiej charakterystyce posiada cechy odporności na koleinowanie i równocześnie bardzo dużą odporność na zmęczenie dzięki zastosowaniu twardego, specjalnego asfaltu.

Kontakt

Częstochowa
ul.Wyszyńskiego 128/130
42-200 Częstochowa
Katowice
ul.Astrów 10
40-045 Katowice
tel.: +48 32 781 36 44
fax.: +48 32 78136 34

Radoszyce
Zakład produkcyjny:
ul.Konecka 76
26-230 Radoszyce
Dariusz Kowal – Prezes Zarządu
biuro@bitway.eu
Marek Jankiewicz -Dyrektor Handlowy
m.jankiewicz@bitway.eu
tel.: +48 515 101 177